Huidtherapie Prisma (voorheen Almeerse praktijk voor huid- en oedeemtherapie) bestaat sinds 1998. Ons team bestaat op dit moment uit 3 huidtherapeuten, een assistente en diverse receptionisten. Dagelijks staan zij voor u klaar om u te helpen. Als team werken wij samen met vele disciplines zoals huisartsen, dermatologen, (vaat) specialisten, fysiotherapeuten, wijkverpleging, thuiszorg en podotherapeuten.

Wij zijn aangesloten bij:

 • Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten
 • Kwaliteitsregister Paramedici
 • SEMH erkend leverancier
 • Alle zorgverzekeraars

Kwaliteitsregister Paramedici

KPTransparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk.

Bron: website https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/

Nederlandse Vereniging Huidtherapeuten

NVH

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging welke de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP).

Bovendien is de NVH vertegenwoordigd in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Een huidtherapeut heeft de mogelijkheid opgenomen te worden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hierin wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de wet BIG. Vervolgens wordt elke vijf jaar een registratie gemaakt of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Wanneer voldaan wordt aan de door de beroepsgroep gestelde eisen, behoudt de geregistreerde paramedicus de kwaliteitsregistratie.

Bron: website https://www.huidtherapie.nl/

SEMH erkend leverancier

semhlogo
Sinds 1995 is het in Nederland mogelijk de betere leveranciers van medische hulpmiddelen te herkennen. Leveranciers die hoogwaardig kwaliteitswerk leveren zijn namelijk erkend door de SEMH, de Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen en als zodanig herkenbaar aan het hierboven afgebeelde logo.

De door de SEMH erkende leverancier is de professional die door opleiding en jarenlange ervaring precies weet hoe te handelen. Vanaf het opnemen van de maatvoering, de vervaardiging van het product tot aan de ‘finishing touch’ bij het passen bent u bij de erkende leverancier in goede handen.

De erkenning door de SEMH heeft meerwaarde voor alle partijen: de consument, de leverancier en de zorgverzekeraar. De leverancier wordt regelmatig getoetst of het werk dat wordt geleverd constant van hoge kwaliteit is en daarmee voldoet aan de eisen; de consument heeft een waarborg voor kwaliteit, kennis en begrip en de zorgverzekeraar weet dat het geld goed wordt besteed.

Bron: website https://www.semh.info/

Klachtenprocedure

Huidtherapie Prisma

Als u bij Huidtherapie Prisma onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan.

Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Het aanspreekpunt voor een te melden klacht is de eigenaar van de praktijk. Aanvullende informatie en het klachtenformulier vindt u in onderstaand document.

Klachtenformulier downloaden

Privacy verklaring

De Almeerse Praktijk v Huid- en oedeemtherapie / Huidtherapie Prisma verklaart het volgende:

 • Wij gebruiken patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
 • Wij delen patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
 • Wij bewaren patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
 • Wij houden met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
 • Wij vragen toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
 • Wij informeren patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
 • Wij informeren patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Wij informeren patiënten indien wij bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaan verrichten.

Handige links

Ontmoet het team

Heeft u iets te vragen? Dan kunt u ook onze veelgestelde vragen pagina raadplegen of contact opnemen »

Wij vertrouwen erop u via onze website voldoende informatie te verschaffen over verschillende aandoeningen en daarvoor bestemde (specifieke) behandelingen.

Josee Gerrebrands-Otten, Huidtherapeute & Praktijkhouder
 • Een ongedwongen sfeer in een hygiënische omgeving

  Alle laserintake consulten zijn gratis en vrijblijvend!